مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل در انتقاد به وضعیت راه‌های منطقه بندپی شرقی نامه‌ای انتقادی خطاب به نمایندگان مردم بابل در مجلس شورای اسلامی نوشت.

 

به گزارش نگاه آزاد، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه عبوم پزشکی بابل در انتقاد به وضعیت راه‌های منطقه بندپی شرقی نامه‌ای انتقادی خطاب به نمایندگان مردم بابل در مجلس شورای اسلامی نوشت.


متن این نامه به شرح زیر می‌باشد.


آقایان دکتر علی نجفی و مهندس حسین نیاز آذری
سلام علیکم


امروز بیش از دو سال است که شما بزرگواران به عنوان نمایندگان مردم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی انتخاب شده اید و در ابتدا ضمن تشکر بابت تمام زحمات، وظیفه خود میدانم بابت مشاهدات خود در روز گذشته، انتقاد شدید خود را از عدم رسیدگی بزرگواران به بزرگترین مشکل امروز منطقه بندپی شرقی اعلام دارم.


دو سال است که کناره‌های جاده معروف گلیا به شیخ موسی رانش بسیار خطرناک و ممتد دارد که سبب شده حتی تا به امروز جان چندین نفر از مردم شریف منطقه را بگیرد.


این معضل در روزهای گذشته حتی با ریزش کوه دوچندان شده و متاسفانه حتی کوچکترین حرکت مثبتی از اداره راه و شهرسازی دیده نمی‌شود.


وظیفه ذاتی نمایندگان مجلس هر منطقه، پیگیری و سپس رسیدگی به مشکلات مردم است.


اگر امروز قصد نداشته باشید تا به دنبال حل معضلات مردم باشید، دیگر چند ماه مانده به انتخابات فعالیت شما معنی دیگر پیدا می‌کند.


انتظار مردم شهر و روستا از شما نمایندگان محترم و خٙدوم این است که در ابتدا از شهر خارج شده و به میان مردم بروید و سپس مشکلات آنها را حل کنید که در غیر اینصورت این هشدار بطور کامل روشن و واضح است که روزی خواهد رسید حتی اگر شما به دنبال خدمت باشید، آنوقت دیگر فرصت خدمت وجود ندارد.

 

انتهای متن/*

برچسب ها:
به اشتراک بگذارید:
Top
کیمیا سامانه