شناسهٔ خبر: MjI2NTA

پنجشنبه - ۲۳ / شهریور / ۱۳۹۶

پارکبانان هنوز در سطح شهر پول زور می گیرند

فخاری با اشاره به اینکه ساماندهی پارکومترها در کمیسیون حمل و نقل به آن پرداخت شده است گفت: این مسائل، موضوع اقتصادی و حمل و نقلی شهر نیست. بلکه با مسئله اجتماعی ما درگیر است.

 

به گزارش نگاه آزاد،  عضو شورای شهر تهران با اشاره به مصوبه شورا مبنی بر غیر قانونی بودن واگذاری محل پارک کنار خیابان های شهر به پارکبان ها گفت: این طرح چیز جدیدی نیست مربوط به شورای چهارم مدیریت شهری قبلی بوده که ظاهراً خیلی عزم و اراده جدی که به طور مشخص جمع آوری بشوند وجود نداشته است. به عنوان شهروند وقتی به بعضی مناطق شهری می رویم خیلی واضح باعث تنش است چون فردی که در آن موقع قدم می زند معتقد است که پارکبان هست، درحالی که از نظر قانونی نباید اقدام به دریافت وجه کند.


الهام فخاری در گفت و گو با جام جم آنلاین درخصوص پارکبان هایی که هنوز در سطح شهر هستند و در قبال پارک خودرو درخواست پولی از صاحبان خودروها می کنند گفت: هدف و فلسفه ایجاد پارکبان‌ها نظم بخشی و مدیریت پارک حاشیه‌ای و زمان توقف بوده است نه اینکه این مسئله به شغل برخی افراد بدل شود و افراد از این راه امرار معاش کنند.

وی با بیان اینکه اگر شهروندی از مصوبات شورا اطلاع داشته باشد کارش با پارک بانان به درگیری ختم می شود گفت: این موضوع کم کاری سازمان مجری این طرح است. تا زمانی که یک فرد در یک جایی برای ما ایجاد درآمد می کند تا پایانش هم مسئولیت اجتماعی اوست که هم به جامعه و مخاطب آن خدمات اعلام کند که چنین تعهد و خدمتی دیگر انجام نمی شود و هم با نیروهای کاری خود اتمام حجت کند.

عضو شورای شهر با اشاره به اشتغال این افراد گفت: در این موضوع اشتغال یک مسئله مهم است که مسئولان کشور هم بر آن حساس هستند. شغل تعریف دارد با تعداد ساعت کار، حقوق، بیمه و دریافت مشخص که در قانون کار ذکر شده است. این که ما به رسمیت بشناسیم این نوع خدمات را، عملاً از نیرو بهره کشی کردیم. چون کسی نه جایی پاسخگوست و نه کسی متولی آن است. چگونه می توانیم بگویم که ایجاد شغل شده است. به هرحال نهادهایی داریم که در مورد فضاهای عمومی شهر، مشاعات و موضوعاتی که به حقوق شهروندی برمی گردد تصمیم گیری کنند. تصمیم شورای شهر ما این بوده که اجازه انجام این کار را ندهیم و درست هم نیست که از کنار خیابان که حق همه مردم و حق عمومی است ما بیایم برای یک عده ای اشتغال ایجاد کنیم.

عضو شورای شهر افزود: بنابر لغو قرارداد این نیروها و تصمیم و مصوبه ای که وجود دارد دیگر ارائه چنین خدماتی به این شکل نخواهیم داشت. ولی همچنان کاری از طرف پیمانکار صورت نگرفته است. در یک دوره ای که سازمان مجری این طرح که از این افراد به عنوان نیروی کار استفاده کرده و مسئولیت پایان کار این نیروها و جمع آوری و اعلام پایان کار این پروژه نیز با مجری است؛ حداقل می توانستند بنرهای در سطح شهر جهت اطلاع عموم بزنند.

فخاری با اشاره به اینکه ساماندهی پارکومترها در کمیسیون حمل و نقل به آن پرداخت شده است گفت: این مسائل، موضوع اقتصادی و حمل و نقلی شهر نیست. بلکه با مسئله اجتماعی ما درگیر است.

این عضو شورای شهر تاکید کرد : پیشنهاد من این است که یک کارگروه در این مورد تعریف کنیم. این کاری که سازمان مجری این طرح کوتاهی کرده است. این کارگروه با برنامه و رویکرد مشخصی اطلاع رسانی کند. کار این کارگروه گزارش میدانی از افرادی که هنوز به صورت پراکنده و غیرقانونی مشغولند، بدون اینکه تنشی ایجاد بشود در این مورد توضیحی کامل بدهند که اگر به این روش ادامه بدهند با پلیس 110 سرکار پیدا می کنند.

 

منبع:صراط نیوز

انتهای متن/*

برچسب ها:
به اشتراک بگذارید:
Top
کیمیا سامانه