وزیر ارشاد یا وزیر کنسرت؟!
مصطفی شاکری؛

وزیر ارشاد یا وزیر کنسرت؟!

آقای جنتی که مدیریت مهم ترین نهاد فرهنگی کشور را به عهده دارد در این سه سال و نیم، چه گلی به سر فرهنگ جامعه زده و هزار میلیارد بودجه سالانه وزارتخانه را در چه راهی و در جهت دستیابی به کدام هدف هزینه کرده است که اینگونه خاطر شریف مراجع عظام که والیان هدایت جامعه اند را آزرده ساخته؟

چهارشنبه - ۱۴/مهر/۱۳۹۵
| قبلی | | 1 بعدی
کیمیا سامانه